Soutěže

Úspěch Musica Oeconomica Pragensis ve Vlachově Březí

Pěvecký sbor Vysoké školy ekonomické Musica Oeconomica Pragensis se ve dnech 14. a 15. 10. 2017 úspěšně zúčastnil Mezinárodního sborového festivalu hudebního romantismu ve Vlachově Březí. Ze soutěžní přehlídky si vedle cen za nejlepší provedení lidové písně a vynikající sbormistrovskou práci přivezl také hlavní cenu za absolutního vítěze festivalu.


Odborná porota vybírala vítěze z pěti sborů, které se zúčastnily soutěžní přehlídky. Musica Oeconomica Pragensis si nakonec odvezla 3 z 5 udělených cen, včetně Hlavní ceny prof. Václava Matouška za absolutního vítěze soutěžní přehlídky. Dílčí cenu za nejlepší provedení lidové písně získal sbor za skladbu V horném konci svíťá. Za vynikající sbormistrovskou práci byla oceněna Martina Spiritová, která sbor společně s manželem Kryštofem Spiritem vede.

V rámci festivalu se také konaly hudební workshopy, kde měly sbory možnost společně nacvičit sborové skladby, např. Sbor Židů z opery Nabucco, Květiny bílé po cestě z opery Rusalka nebo Jesus bleibet meine Freude od J. S. Bacha. Tyto a další písně poté zazněly na závěrečném koncertu s orchestrem. Průběh a fotografie z celého festivalu naleznete na facebookových stránkách sboru nebo na www.sbormop.cz.

www.facebook.cz/sbormop

Canti veris Praga 2013

Vysokoškolský pěvecký sbor při VŠE Musica Oeconomica Pragensis se ve dnech 21. až 24. února 2013 zúčastnil 5. ročníku Mezinárodního festivalu soudobé sborové hudby s Cenou Zdeňka Lukáše Canti veris Praga. Jak se vyjádřil jeden z porotců soutěže, prof. PaedDr. Jiří Kolář, čestný předseda UČPS „Zdeněk Lukáš a jeho bohatá sborová tvorba je jedním z významných symbolů české sborové hudby druhé poloviny 20. století a získala si velkou oblibu i za hranicemi naší země. Cena Zdeňka Lukáše, kterou může sbor získat za nejlepší soutěžní interpretaci jeho díla, by měla být pak vyjádřením úcty k jeho skladatelskému odkazu jako neodmyslitelnému pilíři moderní české sborové tvorby, hudbě, která zůstane jistě ještě dlouho inspirujícím pokladem pro další generace našich i zahraničních sborových dirigentů a zpěváků.“

Sbor MOP soutěžil v kategorii smíšených sborů od 25 zpěváků a představil skladby Arvo Pärta, Knuta Nystedta, Jana Nováka, Urmase Sisaska, Petra Ebena a Zdeňka Lukáše. Za velmi povedené vystoupení byl oceněn zlatým pásmem a postoupil do soutěže o Grand Prix, kterou nakonec vyhráli vítězové kategorie smíšených sborů, slovinský Zbor konservatoria za glasbo in balet Ljubljana. Odborná porota v čele s Prof. Jiřím Kolářem pak celý soutěžní festival zhodnotila jako velmi přínosný a umělecky kvalitní.

Veronika Hoppová

Syndikovat obsah