Zájezdy a soutěže

Úspěch Musica Oeconomica Pragensis ve Vlachově Březí

Pěvecký sbor Vysoké školy ekonomické Musica Oeconomica Pragensis se ve dnech 14. a 15. 10. 2017 úspěšně zúčastnil Mezinárodního sborového festivalu hudebního romantismu ve Vlachově Březí. Ze soutěžní přehlídky si vedle cen za nejlepší provedení lidové písně a vynikající sbormistrovskou práci přivezl také hlavní cenu za absolutního vítěze festivalu.


Odborná porota vybírala vítěze z pěti sborů, které se zúčastnily soutěžní přehlídky. Musica Oeconomica Pragensis si nakonec odvezla 3 z 5 udělených cen, včetně Hlavní ceny prof. Václava Matouška za absolutního vítěze soutěžní přehlídky. Dílčí cenu za nejlepší provedení lidové písně získal sbor za skladbu V horném konci svíťá. Za vynikající sbormistrovskou práci byla oceněna Martina Spiritová, která sbor společně s manželem Kryštofem Spiritem vede.

V rámci festivalu se také konaly hudební workshopy, kde měly sbory možnost společně nacvičit sborové skladby, např. Sbor Židů z opery Nabucco, Květiny bílé po cestě z opery Rusalka nebo Jesus bleibet meine Freude od J. S. Bacha. Tyto a další písně poté zazněly na závěrečném koncertu s orchestrem. Průběh a fotografie z celého festivalu naleznete na facebookových stránkách sboru nebo na www.sbormop.cz.

www.facebook.cz/sbormop

MOP se chystá na cesty a za úspěchy

Blíží se konec akademického roku a konec koncertní sezóny 2015/2016. Musica Oeconomica Pragensis ale jen tak odpočívat nebude. Hned na začátku letních prázdnin nás totiž čeká soutěžní a koncertní zájezd do Velké Británie, kde se v termínu 5. - 10. července zúčastníme mezinárodní sborové soutěže v Llangollenu (více informací na http://international-eisteddfod.co.uk/). Cestou si ještě stihneme zazpívat na koncertě v britském Liverpoolu. Držte nám palce a myslete na nás, i to nám určitě pomůže podat co nejlepší výkony.
Přejeme všem našim věrným posluchačům krásné léto plné slunce, pohody a odpočinku.
Vaše Musica Oeconomica Pragensis
Syndikovat obsah