Canti veris Praga 2013

Sbor Musica Oeconomica Pragensis se dne 23. 2. 2013 zúčastnil mezinárodního festivalu soudobé sborové hudby s cenou Zdeňka Lukáše Canti veris Praga. Ve své kategorii, tedy kategorii smíšených sborů od 25 zpěváků, se MOP umístil ve zlatém pásmu hned za vítězem Grand Prix, slovinským sborem Zbor konservatoria za glasbo in balet Ljubljana.

Nekonvenční žižkovský podzim 2012

Pěvecký sbor Musica Oeconomica Pragensis se pod vedením Kryštofa Spirita zúčastnil již 16. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Nekonvenční žižkovský podzim s mottem „Mezi zbraněmi Múzy mlčí“. Zakladatelem a uměleckým garantem festivalu je violoncellista doc. Jiří Hošek, který poslední ročník svého festivalu věnoval in memoriam Václavu Havlovi. Festival sestával celkově ze šestnácti dramaturgicky různorodých koncertů a sbor VŠE vystoupil na závěrečném koncertu festivalu, který byl uspořádán 15. listopadu 2012 ku příležitosti blížícího se státního svátku a nesl název podle jedné z prováděných skladeb „Little Jazz Mass“. Koncert proběhl v kapli Bratrské jednoty baptistů v Praze 3 na Vinohradech.

 Musica Oeconomica Pragensis se představila se zajímavým a pestrým programem. V úvodu koncertu zazněly skladby Arvo Pärta Da Pacem Domine a Bogorodice děvo následované zhudebněnou modlitbou Otče náš z pera ruského skladatele Igora Stravinského. Sbor poté zazpíval skladby, se kterými vystoupil na soutěži Sing´n Joy Vienna ve Vídni – Surrexit Christus, Benedicamus a Credo z cyklu Gloria Patri autora Urmase Sisaska. Následovala Missa Evy Pavelkové a svěží skladba Laudate Knuta Nystedta. Před přestávkou ještě zazněl výběr z Requiem Zdeňka Lukáše – Dies irae, Hostias a Sanctus. Druhá část koncertu byla věnována hudbě populární. Sbor VŠE zazpíval několik amerických spirituálu a gospelů – Rock a my soul, How can I keep from singing, Down to the river to pray, I´m a rollin´ a Worthy to be praised! s doprovodem klavíru Jakuba Dvořáčka. Závěrem a vrcholem celého koncertu byla jazzová mše britského skladatele Boba Chilcotta A Little Jazz Mass, při které sbor doprovodilo jazzové trio ve složení Jakub Dvořáček (klavír), Petr Tichý (kontrabas) a Jan Linhart (bicí). Koncert se tak stal důstojnou tečkou za 16. ročníkem žižkovského festivalu.

Veronika Hoppová

Sing´n´Joy Vienna 2012

            Musica Oeconomica Pragensis se zhruba po roce od barcelonského úspěchu opět vydala do boje o cenné kovy. Ve dnech 13. – 17. 6. 2012 jsme se zúčastnili sborového festivalu a soutěže Sing´n´Joy Vienna, 1st Choir Festival and 28th International Franz Schubert Choir Competition, pořádaného německou organizací Interkultur. Pěveckého klání se zúčastnilo celkem 33 sborů ze 17 evropských i mimoevropských států – do Vídně zavítala umělecké tělesa například z Německa, Ruska, Singapuru, USA, Finska, Islandu, Švédska, Kazachstánu, Koreji a jiných částí světa. Soutěžilo se celkem ve 12 kategoriích (za jiné jmenujme kategorii smíšených sborů, ženských či mužských sborů, kategorii těles komorních, soutěž s povinným kusem či bez něj, kategorii sakrální hudby aj.), které hodnotila desetičlenná mezinárodní porota. Barvy České republiky hájily dva pěvecké sbory – kromě vysokoškolského sboru VŠE se do soutěže zapojil i severomoravský Chorus Ostrava. Své zastoupení měla Česká republika i v porotě, kde usedla česká sbormistryně paní Jarmila Novenková.

 

            Sbor MOP pod vedením Kryštofa a Martiny Spritových soutěžil ve dvou kategoriích – v kategorii S (duchovní hudba) a v kategorii A1 (smíšené sbory s povinným kusem), přičemž také doufal v postup do soutěže o hlavní cenu Franze Schuberta, jejíž účastníky vybírala výše zmíněná porota napříč všemi kategoriemi. V kategorii sakrální hudby v podání sboru Musica Oeconomica Pragensis zazněly skladby Knuta Nystedta, Tomáse Luise de Victoria a Zdeňka Lukáše. V konkurenci 13 dalších těles pak sbor vybojoval ziskem 19,07 bodů krásné stříbrné pásmo. Ve druhé zmíněné kategorii (smíšené sbory s povinným kusem), do které bylo zapsáno celkem 6 těles, sbor zazpíval čtyři skladby – povinnou z pera Franze Schuberta, dále pak díla Urmase Sisaska, Jana Nováka a Todora Skalovskeho. MOP zabojoval a získal s počtem 21,61 bodů zlaté pásmo.

 

            Do soutěže o cenu Franze Schuberta se sbor Musica Oeconomica Pragensis bohužel neprobojoval, konkurence na špičkové mezinárodní soutěži byla obrovská. Závěrečného klání se tak zúčastnilo celkem 8 pěveckých těles – sbory z Maďarska, Singapuru, Kazachstánu, Švédska, Ukrajiny, Koreji, USA a Německa. Absolutním vítězem se nakonec zcela zaslouženě stal smíšený pěvecký sbor Cantate z Maďarska, mimochodem soupeř pražského sboru v obou soutěžních kategoriích. MOP gratuluje!

 

       

Europe and its Songs 2011

Třináctý ročník soutěžního sborového festivalu Europe and its Songs se konal 21. až 24. září v ještě letně naladěné Barceloně. Akci již tradičně pořádá, jako celou řadu dalších sborových aktivit, mezinárodní společnost přátel duchovní hudby sídlící v Římě (Associazione Internazionale Amici della Musica Sacra) a festival dnes patří mezi již dobře zavedené akce.  Repertoár soutěže je striktně dán, musí být sestaven pouze z lidové hudby ve sborových úpravách. Protože sbory neprocházejí prvním výběrovým kolem na základě nahrávky, závisí úroveň soutěže na kvalitě aktuálně přihlášených sborů.

            V letošním roce se na soutěži sešly sbory poměrně vyrovnané kvality (až na jednu výjimku), zastupovaly celkem dvanáct zemí. Soutěž probíhala v šesti klasických kategoriích (sbory mládežnické, smíšené, smíšené nad čtyřicet členů, ženské, mužské, ansámbly) v poměrně rozlehlém kostele Santa Maria del Pi. Přiznejme, že prostora nebyla zvolena úplně vhodně. Lidová hudba sice v duchovním stánku neurážela, ale po akustické stránce vzhledem k velikosti a umístění pódia úplně nevyhovovala. Mezinárodní porotu tvořili zkušení sbormistři a profesoři konzervatoří nebo akademií Michael Rinscheid (Německo), Xavier Baulies i Bochaca (Španělsko – Katalánsko), Kai-Tõe Ellermaa (Estonsko) a v Čechách známý především z poroty Pražských dnů sborového zpěvu Felix Resch (Itálie). Rozhodování poroty, jak je tomu obvykle na mezinárodních akcích, nebylo v žádném případě snadné. Sborové školy po celém světě jsou velmi rozdílné. Hlasový projev zpěváků jednotlivých národností ovlivňuje především jazyk, jakým sboristé mluví, určitý interpretační vkus a v neposlední řadě jakýsi národní naturel.

            Českou sborovou školu reprezentovaly tři zúčastněné sbory. Temperamentně veselý ženský sbor Collegium cantantium z Prahy se sbormistrem Zdeňkem Kudrnkou, mladý, něžně a kultivovaně zpívající akademický komorní sbor ze Slezské univerzity v Opavě se sbormistryní Vladimírou Vašinkovou a pražská Musica Oeconomica Pragensis z Vysoké školy ekonomické v Praze (Martina a Kryštof Spiritovi).

            Soutěže se zúčastnilo celkem devatenáct sborů. Zmiňme alespoň ty nejzajímavější z nich. Paradoxně největší boj o hlavní cenu se odehrál mezi jedinými dvěma sbory zúčastněnými v mládežnické kategorii. Jednalo se o Fantasiya Youth Choir z Ukrajiny a chlapecký Bichebi Folklore Choir z Gruzie. Oba sbory zpívaly s neuvěřitelným soustředěním a zároveň uvolněným nasazením náročný repertoár pocházející z jejich země (kromě jedné skladby, která plnila podmínku jiné evropské písně). Přesto srovnání obou sborů bylo velmi náročné, protože mladí zpěváci z Ukrajiny usilovali o kultivovaný, jemný, školený zvuk, na rozdíl od Gruzínců, kteří používali hrdelní, až folklórně znějící hlasy. Ačkoliv nakonec porota nechala zvítězit  Fantasiya Youth Choir, bylo vystoupení chlapeckého sboru z Gruzie velkým hudebním zážitkem.

            Svým zpěvem zaujal mimo jiné i estonský ansámbl Viisipidajannad. Jedná se o mladý dívčí soubor, který evidentně profesionálně školenými hlasy předvedl náročný repertoár. Jejich projev byl velmi svěží a pohodový, stejně jako jejich umělecký šéf, který stál po celou dobu skromně v pozadí.

            Ačkoliv se mezi nejkvalitnějšími sbory v soutěži neumístil pěvecký sbor Wiener Jüdischer Choir, bylo jeho vystoupení přinejmenším pozoruhodné. Sbor interpretuje pouze židovské písně a patří mezi ta hudební seskupení, jejichž projev je natolik emotivní a chytlavý, že převáží případné intonační, hlasové nebo rytmické nedostatky. Jeho vystoupení zaujalo jak repertoárem, tak hudebním vyjádřením.

            Absolutním vítězem festivalu a vítězem dvou kategorií se však stal sbor vysoce převyšující kvalitu všech zúčastněných, a to pěvecké těleso Maska z Lotyšska. Na folklórně zaměřený festival se dostavil v tradičních krojích, vybaven lidovými nástroji a dokonale připraveným, velmi náročným programem. Sbor vystoupil ve třech kategoriích (jako smíšený a ženský sbor a jako mužský ansámbl), vždy hlasově vyrovnaný, absolutně intonačně čistý a výrazově dokonalý. Repertoár ve smíšené kategorii byl postaven mimo jiné na kontrastu téměř profesionálního sopránového sóla a plně znějícího sboru s doprovodem lidových nástrojů a v jedné skladbě dokonce s vkusnou folklórní choreografií. V případě mužského ansámblu byl zřejmý vliv a inspirace dnes již legendárním souborem King´s Singers. Tento soubor patrně určil směr, kterým se nadále mužské ansámbly budou ubírat. Je však pravdou, že muži ze sboru Maska se tomuto ideálu opravdu hodně blížili. Bylo zcela zřejmé, že sbor se stane absolutním vítězem festivalu, ve smíšené kategorii dokonce získal plný počet  ze sta bodů. Sbormistr Jānis Ozols s komediálním výrazem Woodyho Allena též obdržel cenu za nejlepší sbormistrovský výkon.

            Ceremoniál vyhlášení výsledků byl ukončen závěrečným koncertem všech sborů oceněných zlatým pásmem. Opravdu prověřil jejich kvalitu, protože jim nebylo umožněno žádné rozezpívání, naopak jim byly porotou přiděleny skladby, které mají zaznít. Přičteme-li k tomu, že většina sboristů strávila celý den chozením po prosluněné Barceloně, přiznejme, že splnit očekávání vítězné kvality vůbec nebylo lehké. Nicméně uznejme, že většina sborů se tohoto nelehkého úkolu zhostila se ctí.

            Závěrem uveďme, že festival byl bezesporu milým a kvalitním sborovým setkáním. Pokud došlo k nějakým drobným organizačním chybičkám, byly většinou sboristy velkoryse přehlédnuty. Samozřejmě, vždyť vše probíhalo ve španělsky (promiňte katalánsky) uvolněné pohodové náladě jednoho z nejkrásnějších evropských měst.

Přikládáme seznam sborů umístěných ve zlatém pásmu včetně bodového ohodnocení:

Smíšené sbory do 39 zpěváků:

Maska, Lotyšsko                                                     100 bodů

Musica Oeconomica Pragensis, ČR                              94,25 bodů

Komorní sbor Slezské univerzity Opava, ČR                  91,5 bodů

Europe and its Songs 2011 v Barceloně

Ve dnech 21. až 24. září se pěvecký sbor VŠE Musica Oeconomica Pragensis zúčastnil prestižní mezinárodní soutěže Europe and its Songs v Barceloně. Akci již tradičně pořádá mezinárodní společnost přátel duchovní hudby sídlící v Římě (Associazione Internazionale Amici della Musica Sacra). Zpěváci z VŠE pod vedením Martiny a Kryštofa Spiritových soutěžili v kategorii menších smíšených sborů. Mezinárodní porota složená ze sbormistrů a profesorů evropských konzervatoří a akademií výkon sboru ocenila zlatým pásmem a umístila sbor na druhé místo. Sbor byl též vybrán, aby vystupoval na závěrečném koncertě vítězů.

Folklorní inspirace - Zahajovací koncert festivalu Festa Academica

Datum: 
16.11.2011 19:30
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na zahajovací koncert festivalu vysokoškolských sborů Festa Academica.

Účinkují:
Musica Oeconomica Pragensis, Praha
Pevěcký sbor PedF UK, Praha
Vysokoškolský pěvecký sbor TUO, Ostrava
Ateneo, Olomouc

Vstupné dobrovolné.

Jarní koncert

Datum: 
26.04.2011 19:30

Syndikovat obsah