O nás

Soubor "Musica Oeconomica Pragensis" je jednou z volnočasových aktivit studentů a pedagogů Vysoké školy ekonomické v Praze. Soubor vznikl v roce 2001, prvním sbormistrem se stal Ota Friedl, který po dvou letech předal umělecké vedení Martině a Kryštofovi Spiritovým. Sbor plní reprezentativní funkci školy, ale pořádá i celou řadu vlastních akcí a dnes jsou jeho členy (cca 35 zpěváků) studenti a absolventi VŠE i jiných pražských universit. Smíšený sbor se dvakrát zúčastnil mezinárodní sborové soutěže "Europees muzikfestival voor de jeugd" v belgickém Neerpeltu, kde v roce 2002  získal 3. místo a v roce 2004 byl oceněn 1. místem "cum laude". V témže roce zvítězil v kategorii smíšených sborů na soutěžním festivalu "Praga Cantat 2004". V květnu 2006 sbor absolvoval koncertní turné ve Francii. Od roku 2006 s úspěchem pravidelně účinkuje na prestižním festivalu „Nekonvenční žižkovský podzim“. V roce 2007 se sbor účastnil a spolupořádal první ročník setkání vyspělých akademických sborů „Festa academica“. V létě 2008 byl oceněn první cenou na festivalu duchovní hudby „FONS“ ve Žďáru nad Sázavou a získal dvakrát stříbrné pásmo na prestižní mezinárodní sborové soutěži „Trnavské zborové dni“. Sbor zpravidla koncertuje v Praze, ale posluchači ho mohou slyšet na koncertech a festivalech i v jiných českých městech či v zahraničí. Repertoár sboru je široký, od barokní hudby po hudbu současnou, nevyhýbá se však ani interpretaci lidových písní, spirituálů a hudbě populárnější. Se sborem spolupracují významní sólisté a instrumentalisté (Jiřina Dvořáková – Marešová, Markéta Mazourová, Ondřej Socha aj.).


The ensemble Musica Oeconomica Pragensis was founded in 2001 as one of the free-time activities of students and teachers of University of Economics, Prague. Its first conductor was Mr. Ota Friedl who, after two years of work, handed over his function to the current conductor couple Mrs. Martina Spiritová and Mr. Kryštof Spirit. Nowadays the choir consists of about 45 singers from the ranks of students, graduates or teachers of various Prague Universities. Apart from the representative function for the University, the choir organises a wide range of its own events. The repertoire of the choir is wide, ranging from baroque to contemporary music, however, does not avoid interpretation neither of folk songs nor spirituals or popular music. The choir, often accompanied by prominent soloists and instrumentalists, usually performs in Prague, however, it can be also heard in concerts and festivals in other Czech cities or abroad.

Mixed choir participated twice in an international choir competition Europees muziekfestival voor de jeugd in Belgian Neerpelt, where in 2002 won the 3rd place and in 2004 was awarded the 1st place cum laude. In the same year it won in the category of mixed choirs at the festival Praga Cantat 2004. Since 2006 it has regularly performed with success at the prestigious festival Nekonvenční Žižkovský Podzim. In summer 2008 it was awarded first prize at the Festival of Sacred Music FONS, Žďár nad Sázavou. In September 2011 it won the 2nd place at the festival Europe and its songs in Barcelona, Spain. In 2012 it participated in Sing´n´Joy Vienna, Austria and was awarded by one silver and one gold band. One year later, in 2013 it won the 2nd place at festival Canti Veris Praga and finally in 2014 it won gold band twice at festival Musica Sacra Bratislava, Slovakia.


 

Naše úspěchy:

 

Napsali o nás: